В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Компанията Енерго-Про ЕАД уведоми държавната и местна власт за предприемане на крайна мярка: преустановяване на снабдяването с електроенергия на обекти на В и К ЕООД гр. Добрич

     Днес, 12 септември, в Областна администрация се проведе работна среща с представители на компанията Енерго-Про ЕАД по тяхна молба. Антония Кръстева, член на Управителния съвет на компанията, представи категоричното решение на мениджърския екип на Енерго-Про ЕАД за предприемане на крайна мярка - поетапно преустановяване на снабдяването с електроенергия на обекти на дружеството-длъжник В и К ЕООД. Участниците в срещата: зам. областният управител Тодор Георгиев, зам.-кметът на Община Добрич Иван Колев, гл. секретар на Областна администрация Божидар Божилов и директорът на дирекция АПОФУС Йордан Йорданов, бяха информирани за развитието на дългогодишния проблем с ненавременното погасяване на задълженията за консумирана електроенергия от страна на В и К Добрич.

         Представителите на компанията информираха, че на 4 септември в МРРБ е проведена среща в присъствието на зам.-министър Добромир Симидчиев, на която фирмата е предупредила, че при неизпълнение на задълженията на В и К ЕООД гр. Добрич, за погасяване на просрочените им задължения към Енерго Про Продажби АД до 10 септември, ще се пристъпи към крайна мярка - поетапно преустановяване на снабдяването с електроенергия на обекти на дружеството-длъжник. Към днешна дата старите задължения възлизат на 3 714 195,18 лв., а с текущите - сумата надхвърля 5 млн.лв.

         В хода на работната среща бе потърсен конструктивен диалог, като представителите на Областна администрация и на община Добрич предложиха да се обсъдят възможностите за преодоляване на тежката ситуация и в присъствието на ръководителите на институциите /Областен управител и Кмет/, изложени бяха редица аргументи с оглед отсрочване на крайната мярка. Макар че в хода на разговора, страните споделиха общо желание проблемът да намери решение, което да е в интерес не само на двете компании, но и на хората от община Добрич и цялата област, то позицията на Енерго-Про ЕАД остана непроменена и решението за спиране на ел. енергията на В и К Добрич влиза в сила за 24 часа от 00.00 ч. на 13 септември.
Актуално

съобщение

анкета