В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областната комисия по заетост одобри три регионални програми за заетост

prev next

     Три регионални програми за заетост през 2013 година разгледа и одобри на свое заседание днес Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие под председателството на заместник областния управител Тодор Георгиев.

       Идейните предложения са разработени от общинските администрации на Генерал Тошево, Тервел и Шабла. Те предвиждат за 130 безработни лица да бъде осигурена заетост за шест месеца. Общата стойност на проектите е  296 036 лв., от които 285 036  лв. се очаква да отпусне държавният бюджет. 

     Целевите групи, към които са насочени проектите включват безработни над 50 години, младежи до 29 години, трайно безработни или безработни с ниска квалификация.  Регионалните програми са важен и специфичен инструмент за пазара на труда, за неговото възстановяване и стабилизиране. И в този аспект общините са заложили решаване на важни за тях местни проблеми с фокус върху благоустрояването, почистване и поддръжка на паркове,  опазване на обществения ред и охрана в населените места.

     Комисията единодушно подкрепи подадените проекти, които ще бъдат изпратени за утвърждаване от МТСП и след одобрение от министерството ще бъдат включени за финансиране в Националния план за действие по заетостта през 2013 година.    
Актуално

съобщение

анкета