В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител върна решения на общински съвети

     Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол №8 от заседание на Общински съвет Тервел, проведено на 28.09.2012 г., и по Протокол №11 от заседание на Общински съвет Добрич, проведено на 18.09., Областният управител е издал заповеди за връщане на решения.

     Заповедите на Областния управител можете да прочетете в раздел Контрол по законосъобразност на актовете.
Актуално

съобщение

анкета