Да се разяснява ролята и значението на доброволните формирования, призова Областният управител

     На 3 октомври в Областна администрация се проведе семинар във връзка с приетата от Министерски съвет през м. юни „Наредба за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях". Семинарът откри Областният управител Желязко Желязков, а участници бяха представители на кметски екипи и служители от общините, които имат задължения по защитата при бедствия, както и гл. инспектор Дарин Димитров, вр.и.д. началник на ОУ ПБЗН.

     Семинарът се организира на основание писмо от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка с осигуряването на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

     Встъпителните думи на Областния управител бяха насочени към кратко разяснение на промените в Закона за защита при бедствия, според които доброволните формирования стават съставна част от Единната спасителна система на страната. Освен запознаване с Наредбата, обучението имаше за цел да бъдат подпомогнати кметовете при пререгистрация на вече съществуващите отряди и създаването на нови, като акцент бе поставен върху необходимостта от разширяване на доброволческата мрежа и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите в случай на природни катаклизми и аварии.

     Гл. инспектор Димитров обясни, че са изготвени указания за кметовете, тъй като в Наредбата за доброволни формирования се дава право именно на кметовете на общини да изградят такива. Цялата организация трябва да приключи до 25 декември т.г. С Постановление на Министерски съвет е определен броят на доброволците в зависимост от капацитета на всяка община. Разяснени бяха механизмите за финансово обезпечаване на формированията, условията за подбор, правата на доброволците, обучението им, набавянето на екипировка и техника, рисковете и възнагражденията, както и възможностите да им бъдат предоставени за ползване сгради и оборудване с отпаднала необходимост.

     Областният управител Желязко Желязков призова да се подходи много отговорно към сформирането на доброволните формирования и да се проведат разяснителни кампании от страна на ОУ ПБЗН и общините, за да се привлекат гражданите да участват и това да стане тяхна кауза.
Актуално

съобщение

анкета