Списък на допуснатите кандидати

 

СПИСЪК

на  допуснатите кандидати

за длъжността МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ С ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

(наименование на длъжността)

административно звено ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

(наименование на звеното)

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

 

1.Теодора Иванова Христова

 

 

2. Руслан Горанов Георгиев

 

 

3. Гергана Росенова Игнатова

 

 

4. Владимир Великов Лечев

 

 

5. Станислав Георгиев Митков

 

 

6. Бранимир Руменов Нинарски

 

7. Калоян Кирилов Захариев

 

8. Соня Алексиева Маринова

 

9. Павлина Русева Димитрова

 

10. Павел Иванов Тодоров

 

11. Ивайло Йорданов Йорданов

 

     Кандидатите  за длъжността - младши  експерт с област на дейност регионално развитие и административен контрол  трябва да се явят на тест на  16.10.2012 година от 11.30 часа  в сградата на Областна администрация град Добрич ул."Независимост" №5.

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ТОДОР  ГЕОРГИЕВ  .../п/.................   

Дата:   02.10.2012 г.     

СПИСЪК

на  допуснатите кандидати

за длъжността МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ С ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

(наименование на длъжността)

административно звено ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

(наименование на звеното)

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

 

1.Теодора Иванова Христова

 

 

2. Руслан Горанов Георгиев

 

 

3. Гергана Росенова Игнатова

 

 

4. Владимир Великов Лечев

 

 

5. Станислав Георгиев Митков

 

 

6. Бранимир Руменов Нинарски

 

7. Калоян Кирилов Захариев

 

8. Соня Алексиева Маринова

 

9. Павлина Русева Димитрова

 

10. Павел Иванов Тодоров

 

11. Ивайло Йорданов Йорданов

 

     Кандидатите  за длъжността - младши  експерт с област на дейност държавна собственост трябва да се явят на тест на  16.10.2012 година от 10.00 часа  в сградата на Областна администрация град Добрич ул."Независимост" №5.

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ТОДОР  ГЕОРГИЕВ  .../п/........    

Дата:   02.10.2012 г.

 
Актуално

съобщение

анкета