Старт на кариерата в Областна администрация Добрич

prev next

     Днес, 10 октомври, екипът на Областна администрация прие двама млади служители, които след успешно представяне на конкурс по програма „Старт на кариерата" в Дирекция „Бюро по труда", получиха шанса и са мотивирани да работят в държавната администрация.

     Главният секретар Божидар Божилов представи пред екипа на администрацията Калина Иванова Йорданова, завършила Публична администрация, която ще работи в Бюрото за комплексно обслужване /дирекция АПОФУС/ и младия юрист Калоян Кирилов Захариев, който ще заеме работното си място в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".

     Б. Божилов пожела на младите служители успех и бърза адаптация в колектива: "Вярвам, че колегите с желание ще откликват на въпросите ви и ще ви помогнат да навлезете в работата" - насърчи младите хора главният секретар.

     Калина Йорданова и Калоян Захариев са назначени като младши експерти за период от 9 месеца, съгласно условията на Националната програма „Старт на кариерата" на Министерството на труда и социалната политика. Програмата предлага възможности за заетост на млади хора на възраст до 29 г., които са завършили висше образование и нямат трудов стаж.
Актуално

съобщение

анкета