28 договора по оперативни програми са сключени в област Добрич от началото на 2012 г., съобщава ОИЦ - Добрич

     106 договора по оперативни програми на обща стойност 177 951 497 лв. са сключени в област Добрич от 2007 г. досега. От началото на годината са сключени 28 от тях на стойност 70 718 308 лв.  

     Това показват данните от информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) към 01.10.2012 г.  36 от договорите са изпълнени и приключени, сочи информацията от ИСУН, която бе предоставена от Областния информационен център - Добрич.

     Област Добрич се нарежда на трето място по брой сключени договори в Североизточния район (СИР ) след областите Варна и Шумен. В област  Варна са сключени 281 договора за 399 866 555 лв., а в област Шумен - 129 договора на обща стойност 241 475 638 лв. На четвърто място в СИР е област Търговище с 83 сключени дговора по оперативните програми на стойност 108 921 526 лв., сочат данните на ИСУН.

     ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Актуално

съобщение

анкета