Областният управител връща за ново обсъждане решение на Общински съвет Добрич

     Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет - гр. Добрич, проведено на 30.10.2012г., Областният управител е издал заповед за връщане на решение №13-12 с указание за неговата отмяна.

     Заповедта на Областния управител, можете да прочетете в раздел "Контрол по законосъобразност на актовете" на сайта на Областна администрация. 
Актуално

съобщение

анкета