Акценти от работната програма на Областния управител Желязко Желязков

     Проведени работни срещи на 6 ноември от Областния управител Желязко Желязков. 

·         Във Варна Областният управител обсъди с ръководството на Енерго-Про ЕАД готовността на дружеството за зимния сезон. Представителите на фирмата са дали уверение, че Енерго-Про има пълна готовност за реагиране и недопускане на усложнения свързани със снабдяването на населението с ел. енергия. Служители на дружеството са участвали в поредица заседания на общинските щабове, както и в заседанието на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, и всички действия и графици са съгласувани на общинско и областно ниво. Извършена е профилактика на съоръженията, осигурена е достатъчно техника, както и екипи. Областният управител се е информирал за възможностите за допълнителни мощности за осигуряване на ел. енергия за развитието на бизнеса и за реализация на бизнес инвестиции, за което е получил положителен отговор за налична готовност за допълнителни количества енергия за потребителите. В разговора е обсъдена и ситуацията с В и К ЕООД. Предстои среща в Добрич на 8 ноември с новия управител на дружеството за набелязване на съвместни действия и мерки.

·         Областният управител Ж. Желязков прие в кабинета си изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова. Обсъдени са въпроси относно подобряване на работата и укрепване на капацитета на местните структури на агенцията; действия спрямо корупционни практики; постигане на ефективност и ефикасност при изпълнение на възложените задачи и при упражняване на законовите функции и правомощия на агенцията.
Актуално

съобщение

анкета