Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17-25 ноември 2012 г.

     В периода 17-25 ноември 2012 г., за четвърта поредна година ще се проведе Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO). България се включва за първи път в тази инициатива, която се провежда в цяла Европа.      

     През 2011 г. в дните на Европейската седмица за намаляване на отпадъците са се включили 32 държави и са осъществени повече от 7000 инициативи. Очакванията са през 2012 г. този успех да се повтори. ECHO ще бъде ключово събитие за насърчаване на устойчиви действия и изтъкване на влиянието на потреблението върху околната среда и промяната на климата.

     В отговор на призива на Министерството на околната среда и водите, Областният управител Желязко Желязков и екипът на администрацията подкрепиха европейската инициативата: нека в периода 17 - 25 ноември, да проявят съпричастност всички заинтересовани страни - администрации, институции, бизнеса, неправителствените организации, апелира Областният управител, който насърчава предприемането на действия за намаляване на отпадъците и предотвратяване на тяхното образуване на всички етапи на продуктовия цикъл, от производството до потреблението и повторната употреба.

     „Време е да променим своите навици и нагласи, за да оставим съхранена природа на поколенията след нас - заявява Областният управител. Намаляването на отпадъците е инвестиция за по- добро бъдеще. Ето защо се обръщам към всички, които все още не са предприели действия в тази насока, да го сторят. Нека се започне с приоритетно използване на e-mail комуникацията, с изпращането на служебната поща по електронен път. Нека се сведе до минимум използването на хартия и където е възможно - нейното ползване да става двустранно - дава практически съвети Областният управител Ж. Желязков - действия, които от няколко години се прилагат в ежедневната работа на служителите на Областна администрация Добрич.

     Областният управител Ж. Желязков е убеден, че държавните и местни администрации, НПО,  и други структури от област Добрич ще дадат своя принос в отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 17 - 25 ноември. Седмица, която играе ключова роля в повишаването на осведомеността по отношение на стратегиите и политиките в този аспект в държавите-членки на Европейския съюз.

     В тази връзка, и за да бъдем максимално полезни като институция, на сайта на Областна администрация Добрич вече е инсталиран банер, който препраща към интернет страницата на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Считаме, че това до голяма степен ще удовлетвори интереса  на желаещите от областта  да станат съпричастни към европейската идея и може би ще провокира към конкретни действия.
Актуално

съобщение

анкета