Зам. областният управител Стефка Генчева ще вземе участие в двудневен форум по Програмата за Трансгранично сътрудничество

     На 21 ноември в окръг Кълъраш, румъния, ще се проведе Девето заседание на Съвместния комитет за наблюдение за трансгранично сътрудничество Румъния-България за периода 2007-2013 г. Събитието се организира от Съвместния технически секретариат към Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. и Националния партниращ орган /МРРБ/.

     Представител на Областна администрация Добрич в Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., е заместник областният управител Стефка Генчева.

     Годишната конференция, която ще се състои през втория ден - 22 ноември, цели да информира бенефициентите и държавните ведомства от двете страни на границата по отношение на напредъка по изпълнението на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г.
Актуално

съобщение

анкета