На проведените консултации при Областния управител, политическите сили не постигнаха съгласие за ръководния състав на РИК

     Днес, 21 ноември, в кабинета на Областния управител Желязко Желязков, се проведоха консултации с областните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и такива, които имат членове в Европейския парламент. Провеждането на консултациите е във връзка със задължението на Областния управител за съставяне на Районна избирателна комисия /РИК/, съгласно изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.27, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР/13.11.2012г. на Централната избирателна комисия.

     На консултациите присъстваха упълномощени представители на: ПП ГЕРБ - Живко Мартинов, Коалиция за България - Сияна Фудулова, ПП ДПС - д-р Ердинч Хаджиев, Синята коалиция - Ивайло  Евдокимов, ПП "Атака" - Атанас Атанасов, ПП НДСВ - д-р Георги Желев.

     Областният управител откри консултациите, като припомни основанието за тяхното свикване, съгласно изискванията на Решение № 8 - НР/13.11.2012 г. на  ЦИК. Желязко Желязков предложи, съставът на РИК да е с общ брой 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии  е, както следва: за ПП ГЕРБ - 6 членове, за „Коалиция за България" - 2 членове; за ПП ДПС - 2 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член.

     Консултациите се проведоха в следния порядък:                       

1.    Предлагане и обсъждане на кандидатури за председател, заместник- председател и секретар на Районната избирателна комисия, както и предлагане на кандидатури за членове на РИК.

2.    Приемане на предложенията на партиите и коалициите с конкретни имена и данни за основните кандидати и резервни членове на РИК.

        За председател на РИК бяха направени две предложения: Добромир Добрев от ПП ГЕРБ и Мая Димитрова от Коалиция за България.

     Сияна Фудулова изрази становище, че не следва да се назначава нова Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум, поради това, че съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, към днешна дата продължават да действат РИК назначени за произвеждане на парламентарни избори през 2009 г.

     Желязко Желязковм заяви, че съгласно Решение № 8-НР/13.11.2012 г. на Централната избирателна комисия, следва да се проведат консултации за състав на РИК за произвеждане на национален референдум и той като Областен управител е длъжен  да изпълни решението на ЦИК.

     Упълномощеният представител на ПП ДПС д-р Ердинч Хаджиев предложи да се определи в „пакет" ръководният състав на РИК, както следва:

  •  Председател от ПП "ГЕРБ"
  •  Зам. председател от „Коалиция за България"
  •  Секретар от ПП „ДПС".

     За заместник-председател на РИК бяха предложени: Явор Георгиев от ПП „Атака" и Мая Димитрова от Коалиция за България.

     За секретар бе представена само една кандидатура - на Сениха Рюстем от ПП ДПС, като това бе единственото предложение.

     Представителите на партии и коалици внесоха поименно своите предложения за членове на РИК.

     В резултат на проведените дискусии: парламентарно представените партии и коалиции, участващи в консултациите за състав на РИК, не постигнаха споразумение за излъчване на председател и заместник-председател на РИК и съгласно § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 6 и 7 от Изборния кодекс,  протоколът от заседанието с направените предложения за състав на РИК ще бъде изпратен от Областния управител в ЦИК, която следва да  назначи Районната избирателна комисия.
Актуално

съобщение

анкета