Областният управител ще участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”

     Експертна сесия на Тринадесетото заседание на КН на ОП „Транспорт" ще се проведе на 10-11 декември 2012 г. в град Сандански. Програмата включва: представяне на статуса на изпълнението на проекти с бенефициенти Национална компания "Железопътна инфраструктури" и Агенция „Пътна инфраструктура"; извършени дейности и подготовка за следващия програмен период; статус на изпълнението на ОП „Транспорт"; обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2013 г.; подготовка за програмния период 2014-2020 г.

     В качеството си на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт", Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в двудневното заседание в гр. Сандански на 10 и 11 декември 2012 г.
Актуално

съобщение

анкета