Заместник областният управител гост на годишната среща на читалищата

     На 11 декември, в зала „Европа" на Областна администрация ще се проведе традиционна годишна среща на читалищата от област Добрич под егидата на Регионален експертно - консултантски център „Читалища" - Добрич. Заместник областният управител Стефка Генчева ще уважи форума на читалищните дейци.

РЕГИОНАЛЕН   ЕКСПЕРТНО - КОНСУЛТАНТСКИ   И   ИНФОРМАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР   „ЧИТАЛИЩА" - ДОБРИЧ

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

на годишната работна среща на читалищата от област Добрич

11 декември 2012г., зала „Европа", Областна администрация - Добрич

9:30 - 10:00    Регистрация

10:00 - 10:20    Откриване

10:20 - 10:50    Активни схеми по ОП"Развитие на човешките ресурси", спомагащи за усвояване на работни места.

10:50 - 11:20    Обновяване на читалищата с Европейски средства и превръщането им в съвременни средища на културния и социален живот.

11:20 - 11:50    Промени в данъчното и осигурително законодателство  в сила от 01.01.2013г.                                                                             

11:50 - 12:20   Дискусия 
Актуално

съобщение

анкета