Работно заседание на Комисията по заетост

     Под председателството на зам. областния управител Стефка Генчева ще се проведе работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, на което ще бъде направена оценка на подадените проекти по НП "ОСПОЗ" за 2013г.

     Във връзка с изпълнение на Процедурата за кандидатстване с проекти по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" /НП "ОСПОЗ"/ през 2013г. и съобразно регламентираните в тях срокове, днес, 11.12.2012 г. от 11.00ч. в зала "Пресцентър" на Областна администрация - Добрич ще се проведе работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие под председателството на заместник областния управител Стефка Генчева.

     Работното заседание ще се проведе при следния проект на Дневен ред:

     - Оценка на подадените проекти по НП "ОСПОЗ"- 2013г. в област Добрич за съответствие с регионалните приоритети.

     - Разпределяне на неусвоен финансов ресурс по програмата, за нуждите на общините в рамките на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета