Обстановката в областта остава усложнена

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за обстановката в Добричка област

за времето от 1530 часа на 20.12.2012 г. до 1645 часа на 20.12.2012 г.

Електроснабдяване: Без електрозахранване на територията на областта са 5 населени места.

Водоснабдяване: Без вода на територията на областта са 15 населени места. Поради липса на ел. захранване на помпените станции в Добрич има намалено водоподаване.

Областно пътно управление: Поддържат се отворени за движение околовръстен път ІІ-97 и направленията Добрич-Карапелит-Тервел; Добрич-Ген.Тошево-КПП Кардам; Добрич-Балчик; Балчик-Албена-Кранево.

          Почистването на пътищата продължава. 25 машини на пътноподържащата фирма работят по основните направления. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 3.5 тона по републиканските пътища в областта, които се поддържат отворени за движение, а именно път Добрич-Карапелит-Кочмар-Тервел; Околовръстен път Добрич; Добрич-Ген.Тошево-КПП Кардам; Добрич-Балчик-Оброчище-Албена-Кранево-Варна. Всички останали направления са затворени за движение.

МТО: Температура: -9,8ºС. Количество валежи от сняг - 50 л. на кв. м. Снежна покривка 32 см.

Общини:

Община Добрич - Поради липса на ел. захранване на помпените станции в града водоподаването е намалено..

Добричка община - Ток има навсякъде. Без вода са селата: Тянево и Житница. Без доставка на хляб са селата: М.Смолница, Козлудуйци, Златия, Самуилово, Стожер, Соколник, Дончево, Опанец, Богдан, Дебрене, Смолница, Ловчанци, Полк.Иваново, Миладиновци, Бенковски, Владимирово, Орлова Могила, Долина, Одринци, Житница, Лясково, Камен, Черна, Крагулево, Тянево, Пчелник, Росеново, Божурово, Врачанци, Овчарово, Сливенци, Добрево, Свобода, Царевец, Г.Колево, Славеево, Пчелино, Методиево, Прилеп, Котленци, Свещарово, Попгригорово, Приморци, Плачи дол и Бранище.

Община Каварна. Без ток: с. Селце, Топола, Могилище, Вранино, Челопечене, Иречек и Видно. Закъсал Тир между с. Българево и гр. Каварна.

Без вода: с. Септемврийци, Топола, Божурец, Селце, Крупен и Българево. Има снабдяване на населението с хляб и вода.

Община Шабла. Ток и вода има навсякъде.

Община Генерал Тошево. Ток и вода има навсякъде.

Община Тервел - Без вода  - с. Кочмар, Зърнево и Жегларци. Ток има във всички населени места.

Община Крушари -  В общината е обявено бедствено положение. Ток и вода има навсякъде.

Община Балчик - Без вода са селата Змеево,  Пряспа, Дропла, Кремена. Ток има навсякъде.           

РЗИ- Болниците работят нормално. На 21.12.2012 г. болницата в гр. Генерал Тошево се закрива. По тази причина болните от града е необходимо да се извозват в МБАЛ Добрич.

Спешна помощ - нормално. Бърза помощ не може да стигне до болен човек от асма в с. Пчеларово поради тежката зимна обстановка и непочистени пътища.

Оперативен дежурен ОСС Добрич
Актуално

съобщение

анкета