Полагат се максимални усилия за преодоляване на тежката зимна обстановка

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за обстановката в Добричка област

за времето от 0930 часа на 21.12.2012 г. до 1130 часа на 21.12.2012 г.

Община Генерал Тошево  - в 1000 часа e подаден сигнал за изчезнал човек от с. Извори - Георги Стефанов Георгиев. Сигналът е предаден на МВР и ОКИЦ.

            Електроснабдяване: Без електрозахранване на територията на областта  е само с. Селце общ. Каварна (в момента се работи по отстраняване на аварията.)

            Водоснабдяване: Без вода на територията на областта са 17 населени места.(няма промяна).

            Областно пътно управление: Поддържат се отворени за движение околовръстен път ІІ-97 и направленията Добрич-Карапелит-Тервел; Добрич-Ген.Тошево-КПП Кардам; Добрич-Балчик; Балчик-Албена-Кранево.

           Почистването на пътищата продължава. 16 машини на пътноподдържащата фирма работят по основните направления.

          Забранено е движението на тежкотоварни автомобили над 3.5 тона по републиканските пътища в областта, които се поддържат отворени за движение, а именно път Добрич-Карапелит-Кочмар-Тервел; Околовръстен път Добрич; Добрич-Ген.Тошево-КПП Кардам; Добрич-Балчик-Оброчище-Албена-Кранево-Варна;Добрич - Крушари; по посока гр.Силистра се преминава през гр.Тервел - с.Алеково. Всички останали направления са затворени за движение.

             МТО: Температура: - 5ºС. Снежна покривка 41 см. вятър северозападен   3,5 м/s.

            Общини: Добричка община - Ток има навсякъде. Без вода са селата: Тянево и Житница, Ловчанци. Без доставка на хляб са селата: М.Смолница, Козлодуйци, Златия, Самуилово, Стожер, Соколник, Дончево, Опанец, Смолница, Ловчанци, Полк.Иваново, Миладиновци,  Владимирово,  Житница, Лясково, Камен, Черна, Крагулево, Тянево, Пчелник, Росеново, Божурово, Врачанци,  Сливенци,  Свобода, Царевец, Г.Колево, Пчелино, Методиево, Победа, Полк.Минково,  Котленци, Свещарово, Попгригорово, Прилеп, Приморци.

            Община Каварна. Без ток: с. Селце.

Без вода: с. Септемврийци, Топола, Божурец, Белгун, Селце, Крупен и Българево. Има снабдяване на населението с хляб и вода.

            Община Шабла. Ток и вода има навсякъде.

Община Генерал Тошево. Ток и вода има навсякъде. В 1000 часа подаден сигнал за изчезнал човек от с. Извори - Георги Стефанов Георгиев. Сигналът е предаден на МВР и ОКИЦ.

            Община Тервел - Без вода  - с. Кочмар, Зърнево и Жегларци. Ток има във всички населени места.

            Община Крушари -  В общината е обявено бедствено положение. Без вода с. Коритен. Ток има във всички населени места на общината.

            Община Балчик - Без вода са селата Змеево,  Пряспа, Дропла, Кремена. Ток има навсякъде.           

            Община Добрич - Поради липса на ел. захранване на помпените станции в Добрич има намалено водоподаване. Градският транспорт се движи по разписание

            РЗИ - Болниците работят нормално. На 21.12.2012 г. болницата в гр. Генерал Тошево се закрива. По тази причина болните от града е необходимо да се извозват в МБАЛ Добрич.

            Няма неизвозени болни на хемодиализа. Преминалите са хоспитализирани в МБАЛ Добрич до отваряне на пътищата.

            Спешна помощ - нормално.  

 

     Оперативен дежурен ОСС Добрич
Актуално

съобщение

анкета