Всички пътища от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия

     Всички пътища от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия.

     Нормално е електроснабдяването и водоснабдяването на територията на областта.

     Метеообстановка: -4 ОС.
Актуално

съобщение

анкета