Анкетно проучване във връзка с разработването на Областна стратегия за новия програмен период 2014 – 2020 г.

     В връзка с разработването на Областна стратегия за развитие на област Добрич за новия програмен период 2014 - 2020 г., Областна администрация съвместно с консултанта по изготвянето на плана, провежда анкетно проучване. Целта е да се идентифицират актуалните проблеми на областта и съставните й общини, техните потенциали и реализуемите приоритети за развитие през следващия програмен период.

     В прикачения файл представяме анкетното проучване на вниманието на всички заинтересовани страни - фирми, НПО, граждани, като очакваме до края на месец януари да получим попълнени анкети на официалния електронен адрес на Областна администрация Добрич: governor@dobrich.government.bg

     Предварително Ви благодарим за отделеното време и съдействието!Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета