Зам. областният управител Стефка Генчева проведе работна среща с участниците в Консултативния съвет по дейностите за деинституционализация

     В рамките на работната среща, представителите на фондация Лумос са запознали зам. областния управител с акценти от предстоящите дейности през 2013 г. Някои от тях касаят следните дейности: в партньорство с Община  община Генерал Тошево да се работи пилотно с биологичните родители по програма за превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции. Организацията има готовност, също така, да съдейства за подготовката на децата с увреждания и от ДДУИ Крушари и преместването им в новите услуги. Ще бъдат финансирани обучения за местни партньори.

     Позицията на зам. областния управител е, че предложената подкрепа от страна на фондацията, е добре да се насочи към обучение на приемни семейства за деца от 0 до 3 години и деца с увреждания.

     От община Крушари са съобщили, че е приключил ремонтът на Общностния център по Проект „Социално включване". Според тях, е необходимо да бъде подпомогнат Дневният център за деца с увреждания, за да се справи персоналът с агресивните прояви на децата. В отговор на това, Лумос има готовност да организира обучение за работещите там по специално разработена и вече успешно приложена програма в друг дом за деца с увреждания, както и да предложи експертна  помощ в този  аспект и на други общини. Тези обучения са определени като  много полезни и от ДМСГД, където е проведено обучение по метода на Интензивно общуване с децата в дома.

     В хода на обсъжданията, зам. областният управител Стефка Генчева е изразила удовлетвореност от работната среща, по време на която е обменена полезна информация и са маркирани предстоящи дейности в процеса на деинституционализация.
Актуално

съобщение

анкета