На 22 януари Областна администрация ще раздаде бюлетините и изборните книжа

     Във връзка с произвеждане на Националния референдум на 27.01.2013 година, Областна администрация Добрич уведомява, че изборните бюлетини и книжа ще бъдат раздавани от сградата на администрацията по следния график:                      

Община

Дата и час на получаване

Община Добричка   

22 януари 2013 г. от 11,30 часа

Община Балчик

22 януари 2013 г. от 11,00 часа

Община Генерал Тошево

22 януари 2013 г. от 12,00 часа

Община град Добрич

22 януари 2013 г. от 09,30 часа

Община Крушари

22 януари 2013 г. от 12,30 часа

Община Тервел

22 януари 2013 г. от 10,30 часа

Община Шабла

22 януари 2013 г. от 14,00 часа

Община Каварна

22 януари 2013 г. от 10,00 часа

                                                                                                                      
Актуално

съобщение

анкета