Областният управител връща за ново обсъждане решениe на Общински съвет Тервел

     Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол №10 от заседание на Общински съвет Тервел, проведено на 19.12.2012 г., Областният управител връща решение №171  с указания за неговата отмяна.

     Заповедта на Областния управител можете да прочетете тук .
Актуално

съобщение

анкета