Заместник областният управител Стефка Генчева участва в публично представяне на Партньорски форум

     Заместник областният управител Стефка Генчева участва в публично представяне на Партньорски форум, който се организира от Международен институт по мениджмънт на 14 - 15 февруари 2013 г., в сградата на Висше училище „Международен колеж" - гр. Добрич, в рамките на проект „Черноморска програма по културна анимация: Пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн" (1.3.1.67283.26 - MIS ETC 306), изпълняван с финансовата подкрепа на програма СОП „Черноморски басейн 2007-2013". Проектът е съвместна инициатива на седем утвърдени образователни и културни институции от България, Румъния, Армения, Грузия и Турция.

     Целта на форума е да се представят резултатите по проекта, да се обсъди политиката за насърчаване на културата и туризма в черноморския регион, да се генерират идеи за бъдещи партньорства и сътрудничество, да се посочат добрите практики в обучението по културен туризъм, анимация и кулинарни изкуства в страните-партньори по проекта, както И възможностите за представяне и опазване на богатото културно наследство чрез туризма.
Актуално

съобщение

анкета