Приета е Областна стратегия за интегриране на ромите в област Добрич (2012-2020г.)

     Днес, 22 февруари, в Областна администрация се проведе работно заседание на Обл.ССЕИВ, на което бе представен финалният вариант на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Добрич (2012-2020г.). Процесът стартира на 27 ноември 2012 г., припомни зам. областният управител, когато заинтересованите страни са били запознати със стъпките, които предстоят по изработването на стратегическия документ. Стефка Генчева благодари на общинските администрации, които са си поставили разумни и постижими цели в общинските планове. Като образец за стратегическо планиране, тя посочи Общинския план за действие на община Добрич. Зам. областният управител отправи послание към присъстващите, планираното да не остане на хартия, а действително да се работи, защото именно чрез общинските планове през следващите години ще се реализира Областната стратегия за интегриране на ромите, която отразява нуждите на област Добрич.

     В заключение бе подчертано, че изготвянето на Областната стратегия е съобразено с Националната стратегия и е консултирана с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ).

     Финалният вариант на презентирания документ е с пълно наименование „Областна стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и на други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация".

     След приемането на Областната стратегия, участниците в заседанието на Обл.ССЕИВ определиха служители, които да бъдат включени в Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Добрич (2012-2020г.). Екипът ще има основна задача да проследява изпълнението на общинските планове в посока решаване на големия и сериозен въпрос в българското общество - интеграцията на българските граждани от ромски произход и на други граждани в уязвимо социално положение.
Актуално

съобщение

анкета