В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

РИК Добрич вече със собствена интернет страница

     С оглед на изграждане на единен канал за информация, е направена връзка от сайта на Областна администрация Добрич към страницата на ЦИК и  РИК. Страницата на РИК е достъпна на интернет адрес http://rik08.cik.bg/ и от рубрика ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013 в главното меню на сайта на Областна администрация - Добрич.

     На заседанието на Гражданския борд за свободни и честни избори, проведено на 10 април в Министерски съвет, беше обсъден въпросът за необходимостта от повишаване на прозрачността в работата на Районните избирателни комисии. До сега достъпът до информация за работата на комисиите се осъществяваше с активното участие и подкрепа от страна на областните администрации.

     Заседанията на Гражданския борд за свободни и честни избори се провеждат всяка сряда и се излъчват на живо на страницата на Министерски съвет. Стенограмите от заседанията са достъпни в раздел Документи на страницата на Правителството.
Актуално

съобщение

анкета