В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Да обединим потенциала си като граждани и институции, да направим нашите градове и села по-чисти на 20 април!

     Уважаеми госпожи и господа кметове и ръководители на ведомства,

     Наближава денят за национално почистване на България - 20 април  2013 г. За втора поредна година област Добрич ще се включи активно в кампанията „Да изчистим България за един ден", която се провежда в рамките на традиционното пролетно почистване по общини. Убедена съм, че и тази година инициативата ще премине при много стегната организация и обединяване на усилията между институции и ведомства на територията на областта. Доброто взаимодействие ще гарантира както постигането на основните цели на мащабния социален проект, така и осигуряването на безопасността на доброволците, мотивирани да почистят местата, където живеят.

     В тази връзка, се обръщам към ведомства и институции, ангажирани с отделни дейности,  на 20 април да бъдат предприети следните действия в рамките на техните правомощия:

  • Да се осигури своевременно, безпроблемно извозване и депониране на отпадъците на регламентирани места;
  • Да се спазят изискванията за безопасност и защита на гражданите при провеждане на масови мероприятия;
  • Да се осигури подкрепата и съдействието на служителите от местните институции.

     За тази цел е необходимо да се координират действията с кметовете  на общини в региона, както и с другите отговорни институции, за предприемане на действия за:

  • Осигуряване на условия за безвъзмездно депониране на отпадъци на съответните регламентирани места на 20 април 2013 г., а при необходимост и през следващите няколко дни;
  • Осигуряване на адекватно включване на местните оператори от сектор „Управление на отпадъци";
  • Взаимодействие с органите на МО, МВР, МОСВ и други компетентни институции;
  • Ограничаване на публични мероприятия в паркови и други публични зони;
  • Предприемане на действия в съответствие с местните наредби за опазване на обществения ред.

     Като изказвам благодарност на общинските администрации за досега свършената работа по организацията и своевременното изпълнение на набелязаните действия и стъпки, вярвам, че на 20 април ще бъде в ход отново добро взаимодействие между всички заинтересовани страни, така че да можем да се поздравим с успешното реализиране на Националната кампания „Да изчистим България за един ден" на територията на общините от област Добрич!

 

СТЕФКА ГЕНЧЕВА

Изпълняващ длъжността Областен управител на област Добрич

 
Актуално

съобщение

анкета