В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна среща преди деня на Голямото чистене

     В хода на срещата бяха направени последни уточнения за организацията и провеждането на акциите по места, необходимостта от добра координация и последваща много стриктна отчетност от страна на общинските администрации, ползващи ваучери за гориво.

     И. д. Областен управител Стефка Генчева постави акцент върху отговорността на екипите и коректното подаване на информация за хода на кампанията в определените часове на 20 април.
Актуално

съобщение

анкета