Заседание на Областния съвет по условия на труд

     Днес, 25.04.2013 г. се проведе заседание на Обл.СУТ, на което бяха разгледани постъпили номинации, относно награждаване на фирми от област Добрич, за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа през 2012 година. Отличията са по повод Международния ден за безопасност и култура на труда - 28 април.  Заседанието бе ръководено от главния секретар на Областна администрация Божидар Божилов.

     В указания срок са постъпили две мотивирани предложения: от РЗИ - Добрич за награждаване на „ЗАВН - Добрич"АД и от Дирекция „Инспекция по труда" - Добрич за отличаване на „Агропласмент-92-В"АД.

     Номинациите бяха одобрени, след като членовете на съвета предварително и обстойно се запознаха с изискуемата информация относно: история и дейност на фирмата през 2012 г.; постигнати постижения при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите си; иновации в сферата на  здравословни и безопасни условия на труд.

     Членовете на Областния съвет приеха предложението отличените фирми да бъдат наградени с грамоти на 9 май от 10 ч. в комплекс "Изида" в рамките на събитие, организирано от Търговско-промишлената палата Добрич.

     В хода на заседанието, присъстващите изслушаха информация за средствата, предвидени в бюджета на Фонда "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика.
Актуално

съобщение

анкета