Близо 750 тона отпадъци отчита област Добрич при проведената на 20 април кампания „Да изчистим България за един ден”

     Областна администрация обобщи резултатите за събраното количество отпадъци по общини. Отчетните документи за изразходваното гориво при проведената на 20.04.2013 г. кампания „Да изчистим България за един ден", са изпратени в   Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ София.

   Обобщената справка за количеството отпадъци в килограми, събрани и предадени на депата, на територията на Област Добрич, е следната:

Общини в област Добрич

Събрани отпадъци в килограми

Община град Добрич

115 320

Община Добричка

13 880

Община Балчик

188 720

Община Тервел

10 000

Община Каварна

325 000

Община Генерал Тошево

 9 000

Община Шабла

75 000

Община Крушари

8 200

 Общо:

745 120
Актуално

съобщение

анкета