Областният управител Недко Марчев ще присъства на първа копка на дейностите по проект

     Днес, 5 август, в 10:00 часа ще се проведе публично обсъждане на проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт - „Селищна могила на Големия остров- с. Дуранкулак", община Шабла.
Проектът се финансира по договор № 08/313/0200/19.11.2012 г. с МЗХ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони.
     От 11:00 часа в района на Големия остров - с. Дуранкулак, ще бъде направена първа копка на обектите, които ще се изграждат по проекта.
     По покана на кмета на община Шабла проф. Райна Бърдарева, на събитието ще присъства Областният управител на област Добрич Недко Марчев.
     От община Шабла припомнят, че общата цел на проекта е да се създадат условия за увеличаване притока на туристи в община Шабла чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм "Селищна могила на Големия остров" в района Дуранкулашкото езеро, тъй като Общината разполага с уникални по рода си природни ресурси и богато културно-историческо наследство.

     Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 270 920.00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
Актуално

съобщение

анкета