Областният управител присъства на официалното откриване на брегозащитно съоръжение дамба Албена – Балчик

prev next
 

     Днес от 10.30 ч. министърът на регионалното развитие и благоустройството ще открие "Брегозащитно съоръжение дамба Албена - Балчик". Обектът е с обща дължина 2611 м, от които 1609 м новоизградена дамба и 1002 м. възстановяване на частично построена дига. Чрез изпълнението на предвидените съоръжения се спират абразионните процеси в крайбрежната ивица в района на гр. Балчик и се създава допълнителна зона за отдих на жителите и гостите на града. Дамбата е изпълнена в рамките на „Проект България - защита на речните и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси" и е финансирана чрез държавно гарантиран заем от Европейската Инвестиционна Банка. Строителните работи са на стойност 4 200 000 евро, а строителният надзор - 85 000 евро.

     Сред официалните гости на събитието са Областният управител д-р Ердинч Хаджиев и Заместник областният управител Владимир Калчев.
Актуално

съобщение

анкета