В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Назначен е вторият заместник областен управител на Добрич

prev next

     Днес, 14 август, Областният управител Недко Марчев представи пред служителите на администрацията втория си заместник, като подчерта, че опитът на Исмет Абил като председател на Общински съвет Тервел, ще му е полезен на новата позиция в държавната администрация. Г-н Марчев изрази убеденост, че ще се намери едно правилно разпределение на дейностите в управленския екип и пожела успех на новия заместник областен управител.
     За себе си Исмет Абил каза, че от 1999 г. е в обществено-политическия живот на региона и за него е предизвикателство да заеме новата длъжност. Той допълни още, че е екипен човек и се отнася с голямо уважение към Областния управител, когото познава като добър управленец. Убеден е, че ще бъде полезен с работата и с опита си, и вярва, че комплектованият вече екип на Областния управител Недко Марчев ще работи добре в интерес на хората от областта.

Исмет Абил е 40- годишен.
Завършил е „Финанси" - степен магистър във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", а преди това „Стопанско управление" - бакалавър във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър".
Заемал е поста председател на Общински съвет Тервел.
Преди назначаването му като зам. областен, се е занимавал с частен бизнес, участвал е и в управленските органи на акционерни дружества.
  
Актуално

съобщение

анкета