Намаляването на административната и регулаторна тежест – мярка в подкрепа на бизнеса

     По указание на Областния управител, кметовете на общини и териториалните структури в областта направиха преглед на възможностите за облекчаване на процедурите и намаляване на административните пречки пред бизнеса. Предложените мерки съдържат препоръки за актуализиране и прецизиране на текстове в нормативни разпоредби и извършване на промени в отделни наредби. Сред тях:
•Намаляване на изискуемата документация;
•Отпадане на необходимостта за представяне на документи, които са достъпни по служебен ред;
•Намаляване на срока и таксите на предоставяните услуги;
•Опростяване на процедурите; унифициране на предоставянето на услуги;
•Намаляване на случаите, изискващи вписване на обстоятелства.

     Изисканите от Министерски съвет справки са изпратени в срок от Областния управител Недко Марчев. Те са в отговор на задачите, поставени от Министър-председателя и в изпълнение на стабилизационните мерки за подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството и осъществяване на цялостна промяна на облекчаване на регулаторните режими в България.
Актуално

съобщение

анкета