Областният управител Недко Марчев прие в кабинета си председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов

     Председателят на Съюза на народните читалища з.ч.д. Николай Дойнов запозна Областния управител със заповед на министъра на културата д-р Петър Стоянович, с която е разпоредено да се извърши анализ на състоянието на читалищната мрежа в страната и да се представи доклад за получените резултати в срок до края на 2013 г. Следва да бъде направена т. нар. моментна снимка на читалищата с оглед да се установи състоянието им и да се потърсят допълнителни резерви за финансиране и кандидатстване по програми през следващия програмен период.
     В тази връзка Областният управител заяви готовност за съдействие на Сдружението, което е национално-представителна организация на народните читалища, в посока създаване на добра координация с общините и успешно провеждане на цялостния мониторинг. Г-н Марчев приветства идеята, тъй като Добруджа е край с утвърдени читалищни традиции и има какво да покаже, а хората по места очакват качествен продукт от местните читалища.
Актуално

съобщение

анкета