Споразумителен протокол между „Енерго-Про“ и ВиК Добрич бе подписан в присъствието на регионалния министър и Областния управител

     Днес, 29 август, визитата на регионалния министър Десислава Терзиева в Добрич започна с работна среща при Областния управител, на която присъстваха управителите на Енерго-Про Стефан Абаджиев и на ВиК ЕООД Юлиян Иванов, както и народните представители Сияна Фудулова и Пламен Желязков, и заместник областните управители Даниел Йорданов и Исмет Абил.

     Регионалният министър изказа специална благодарност на Областния управител за положените активни усилия за провеждането на работна среща в този формат. Г-жа Терзиева сподели, че познава ВиК- проблематиката още от 90-те години, но сега състоянието на структурата се е влошило. „Трябва да започнат спешни, резки реформи, макар и болезнени, за да не се наложи да плащаме съвсем скоро много сериозна цена. Имаме готова стратегия за развитие на ВиК сектора, която предстои да бъде приета през септември"- допълни министър Терзиева, която обеща да бъде гарант в отношенията между ВиК Добрич и Енерго-Про.

     Управителите на двете дружества адмирираха идеята на Областния управител Недко Марчев да свика Обществен консултативен съвет, на който да бъде поставена на широко обсъждане темата за водата на Добрич. Единно бе мнението, че трябва да има откритост и обществеността да е запозната със сериозността на проблема.

     В присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и на Областния управител Недко Марчев, бе подписан Споразумителен протокол между Енерго-Про и ВиК Добрич, за разсрочие на плащането на дължими суми за консумирана и незаплатена ел. енергия. Страните се споразумяха дължимата сума в размер на 1 546 675.73 лв. да бъде изплатена в срок до 28.02.2014 г. на шест вноски, като първата от тях - 300 000 лв., трябва да се погаси до 30.09.2013 г.

     В рамките на работната среща, Областният управител и народните представители поставиха пред министъра и въпроси относно възможности за рехабилитация на пътища IV клас, както и по отношение на концесиите на морските плажове.

 

 
Актуално

съобщение

анкета