Първа копка на регионалното депо за твърди битови отпадъци край Стожер

     Председателят на Сдружението за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич Детелина Николова, зам. областният управител Исмет Абил и инж. Георги Станилов - управител на водещия партньор в строителството „Станилов" ЕООД, направиха днес символична първа копка на регионалното депо край Стожер.

     Заместник областният управител поздрави Сдружението за положените усилия в посока финализиране на проекта, и заяви, че едно ново модерно Депо за твърди битови отпадъци, изградено по европейски стандарти, ще даде основание за гордост и самочувствие на всички жители на област Добрич.
     Строителството на депото е основна дейност по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич". Планираният период на експлоатация е 30 години. Системата ще се ползва от всички осем общини в област Добрич, както и от община Никола Козлево, Шумен. След проведена процедура по закона за обществени поръчки за изпълнител е избрано обединение "Депо Добрич 2013", с водещ партньор "Станилов" ЕООД.
     Срокът за завършване е 48 седмици, от които 22 седмици за строително-монтажните дейности и 26 - период за съобщаване на дефекти.
Актуално

съобщение

анкета