Шестима кандидати за три позиции по програма „Старт на кариерата“

     Конкурсна комисия, назначена със заповед на Областния управител, председателствана от зам. областния управител Даниел Йорданов, проведе събеседване с явилите се шестима кандидати за три позиции в Областна администрация Добрич и след интервюто, съобразно регламента, класира трима от тях. В изпълнение на процедурите по програмата, класирането е предоставено на вниманието на Бюрата по труда в областта и на Регионална служба по заетостта Варна. 
     Националната програма „Старт на кариерата" дава възможност на безработни младежи, които нямат професионален опит и трудови навици, да придобият трудов стаж в рамките на девет месеца. Целта е да се улесни преходът между образование и заетост. Месечното възнаграждение на младежите е осигурено от държавния бюджет.
Актуално

съобщение

анкета