Областният управител очаква Общественият съвет да се изпълни със съдържание в интерес на хората от областта

     Областният управител Недко Марчев откри днешното учредително заседание на Обществения съвет по социални въпроси, като  представи вижданията на екипа за неговото конструиране. Той подчерта, че целта на новия консултативен орган е да създава условия за преки контакти и по- добър диалог между представители на властите и на гражданските структури, по общественозначими за жителите на областта въпроси. При пълна откритост и прозрачност ще се дискутират и теми и проблеми, предложени от членовете на съвета, които след обсъждане ще бъдат предоставяни на вниманието на съответните компетентни институции.
Присъстващите бяха запознати накратко с Устройствения правилник, който ще бъде приет на следващо заседание, след постъпили евентуално мотивирани предложения и допълнения в 10-дневен срок. Областният управител изрази удовлетвореност от старта на съвета, който ще бъде гъвкава и отворена структура, и изрази желание, той да се изпълни със съдържание и конструктивни дискусии по актуални въпроси в интерес на жителите на цялата област. Доказателство за това намерение е темата на следващото заседание - "Водата на област Добрич".
     Сформирането на Обществен съвет е на основание чл.7 ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации и в изпълнение на управленската програма на Правителството на РБългария за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението.  
Актуално

съобщение

анкета