В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Недко Марчев участва в публично обсъждане на проект на Стратегия за развитие на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“

     Представянето на Стратегията се организира от Министерство на регионалното развитие и Световната банка, и се провежда днес, 20 септември 2013 г. в град Бургас.
     Целта на регионалното публично събитие е да се представи и обсъди с всички заинтересовани страни подготвеният проект на нова Стратегия за развитие на ВиК отрасъла, включващ актуализирани основни цели и приоритети, както и предложения за изпълнение и финансиране на политиките за постигане на тези цели за период от 10 години.
     Участници в събитието са заместник-министър на МРР Добромир Симидчиев, областни управители, кметове, председатели на общински съвети, директори на ВиК дружества, организации.
Актуално

съобщение

анкета