Областният управител Недко Марчев ще участва в семинар на тема „Взаимодействие между държавните институции и асоциациите по ВиК за по- ефективно управление на ВиК системите“

     Целта на семинара, който се организира от МРР на 24 септември в София, е да представи постигнатите резултати по проекта "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК", през първата година от изпълнението му. Ще бъдат обсъдени  дейностите, насочени към изграждане на административен капацитет и материално техническата база на асоциациите по ВиК, както и процедурите по съгласуване и одобрение на регионалните генерални планове за ВиК. 
     Ще бъде представен проект на правилник за дейността на асоциациите по ВиК, както и проектодоговор за стопансиване, поддържане и експлоатация на ВиК системите.
     Участници в събитието са заместник-министър на МРР Добромир Симидчиев, областни управители, представители на Министерството на регионалното развитие, МОСВ, ДКЕВР, НСОРБ и други институции, ангажирани в планирането и управлението на ВиК системите.
Актуално

съобщение

анкета