В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител прие новия дистрикт гуверньор на Ротари България д-р Валентин Стоянов

prev next

     Старозагорският лекар доц. Валентин Стоянов е новият дистрикт гуверньор за 2013/2014 година на Ротари дистрикт България. В рамките на протоколната визита при Областния управител на Добрич, той представи приоритетите на организацията и проектите, по които тя работи. Всички предложения са в рамките на глобалната инициатива „Променяй живота с „Ротари", която ще се реализира през периода 2013 - 2014 г. Българските ротарианци са организирани в 87 Ротари клуба в цялата страна и изпълняват различни проекти в полза на общността, заяви д-р Стоянов. Главната задача на организацията е да търси сътрудничество и да взаимодейства с местната и държавна власт, да подкрепя реализацията на инициативи и каузи. Като една от най- силните структури на Ротари, бе посочена тази в нашата област с трите си клуба - Добрич, Балчик и Каварна. През всичките 16 години откакто е създадена, тя работи в полза на общността, осъществявайки редица проекти в здравеопазването, културата и изкуството, благоустройството и градската среда, социалната сфера, спорта и др. „В Ротари клуб-Добрич членуват достойни хора и те могат да подпомагат работата Ви като експерти в различни области", каза д-р Валентин Стоянов и подчерта, че в тяхно лице държавната администрация има подръжници по отношение на различни проекти и подпомагане на работата на експертно ниво в различни области. Основни приоритета, по които ще се работи през настоящата година са насочени към образованието и съвместната кампания, която Ротари България провежда съвместно с БЧК за подпомагане на бежанците. 

     В рамките на срещата бе представена и високо оценена дейността на Ротари клуб Добрич с президент Стоян Стоянов. Основният акцент в работата е насочен към образованието на младите хора, като една от преките цели е да се подкрепя и пропагандира интерактивното образование. През 2012 г. е изграден интерактивен учебен кабинет в Регионална Библиотека „Дора Габе", който се ползва от всички деца и учители в Добрич. Закупени са 14 интерактивни дъски, като желанието е, да се включат повече училища в този проект. 

     Областният управител изказа своята удовлетвореност от срещата и сподели категоричната си убеденост за ползата от активната обществена дейност на хуманитарната организация. "Запознат съм и подкрепям напълно инициативите на Ротари клубовете в областта, трябва да действаме в една посока и доколкото е възможно ще съдействам за разпространение на добрите и полезни неща и в останалите общини от областта. Приветствам приоритетното място, което определяте на образованието"- заяви Областният управител Недко Марчев.

    
Актуално

съобщение

анкета