Информационна среща за напредъка по пилотен проект на Област Добрич - „Зелената мрежа на Добруджа”

     В Министерски съвет се изпълнява Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 „Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения". Проектът се реализира съвместно и с Националната школа по администрация (ENA)- Франция, посредством партньорство между Франция и Литва.

     Дейност 2.2 „Подкрепа за някои областни администрации, целяща получаване на знания и създаване на възможности за поддържане на стратегическа перспектива в ежедневната работа" предвижда организиране на пет пилотни проекта за стратегическо управление в пет областни администрации, включително и област Добрич. Целта е разработването на проект в областта на пилотните публични политики, като се спазват правилата за планиране и за реализация, които да осигурят една добра хоризонтална и вертикална координация. Проектите изискват междуведомствена координация между централно, областно и общинско ниво.

     Областна администрация Добрич е идентифицирала идея за проект под названието „Зелената мрежа на Добруджа" в сферата на регионалната политика и политиката за опазване на околната среда. Идеята е подкрепена и по време на работните посещения от страна на френски експерти към големия туининг проект на МС.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета