В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество

         Днес, 18.10.2013 г. в Областна администрация - гр. Добрич се проведе работно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество /Обл.СТС/, председателствано от заместник областния управител Исмет Абил.

                 Работното заседание, протече при следния дневен ред:

     1.Информация за забавено изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда от предприятия, намиращи се на територията на област Добрич. (Докладчик: Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич)

      2.Информация за равнището на безработицата в Добричка област за деветмесечието на 2013 г.   (Докладчик: Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Варна)

       3.Информация за възможности за изготвяне на Регионални програми за заетост и обучение, в изпълнение на чл.31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включване в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. (НПДЗ-2014 г.)  (Докладчик: служител на Областна администрация Добрич)

       4.ДругиПрикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета