В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Активният диалог показва, че Общественият съвет постига целите си, убеден е Областният управител

     Заседанието на Обществения съвет бе открито от Областния управител Недко Марчев, който е и председател на консултативния орган. По предварително обявената тема: "Водоснабдяването в област Добрич, действия и мерки за разрешаването му", протече активна дискусия, което според Областния управител, е показателно, че съветът изпълнява предназначението си - да се обсъжда в широк формат и с експертно участие дадена актуална за областта тема.
     ВиК - дружеството бе представено от мениджъра Радослав Георгиев и инж. Димчо Димов, н-к отдел, които запознаха накратко присъстващите с "Идеен проект от национално значение за водоснабдяването на област Добрич и част от област Варна". Eкспертите уточниха, че предложението се състои от строителство на съоръжения за водоснабдяване по гравитачен път от яз. Цонево, а целта на проекта, е да се гарантира водоснабдяването на населението и стопанските субекти в условията на настъпващо засушаване. Проектът е в синхрон с необходимостта да се използват водните ресурси по- ефективно и водата да бъде с приемлива цена, което сега е проблем за жителите на областта. Допълнителни разяснения по въпроса направи инж. Петър Калчев, дългогодишен бивш управител на ВиК ЕООД Добрич, който подчерта, че новата съвременна система ще бъде с гарантирани и контролирани качества на водата; ще се постигне значителна икономия на ел. енергия, ще бъде лесна за поддържане и с ниски експлоатационни разходи. Според него, е дошъл моментът да се вземат радикални мерки, да се намери изход от съществувалия десетилетия наред нерешен проблем с водата в областта, до голяма степен поради липса на инвестиции. На отправен въпрос дали няма риск и дали е достатъчно надежден източник яз. Цонево, инж. Калчев отговори с цифри и факти, че такава опасност няма, язовирът е завирен, има огромни водни количества, които не се използват. Освен това, той обясни, че помпените сондажи ще останат, а новият алтернативен вариант ще осигури допълнителен ресурс в полза на населението. 

     В работата на съвета взе участие и управителят на Енерго-Про Варна Стефан Абаджиев, който подчерта, че за тяхното дружество е особено важно, проектът да има устойчивост, необходими са огромни инвестиции и е важно да има пряк контакт с МРР, нещо повече - водата в Добрич да бъде приоритет във ВиК- сектора.

     Темата за водата в област Добрич провокира близо двучасова дискусия, /включително и по въпроси от битово естество за потребителите/, в края на която Областният управител, направи следното обобщение: Фактът, че се породи оживен диалог, означава, че Общественият съвет изпълнява функцията си и постига целите си - открито и прозрачно да се обсъждат общественозначими теми и да се чуе гласът на хората - потребители на конкретната социална услуга. В процеса на работа изникна и се оформи темата за следващия Обществен съвет, която ще бъде фокусирана върху качеството на енергоснабдяването в областта.Актуално

съобщение

анкета