В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител гост на проекта „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Златни пясъци”

     На работната среща ще бъде дискутиран Планът за управление на природен парк „Златни пясъци" като значима защитена територия в Северното Черноморско крайбрежие и по- конкретно - какво налага разработването на този план. Другата тема е посветена на съвременните изисквания за прилагане на мерки за специализирано опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие, устойчиво ползване на защитените територии за нуждите на науката и балансирано туристическо и рекреационно развитие.
     Срещата се провежда днес, 24.10.2013 г. в хотел «Плиска» в КК « Златни пясъци».
Актуално

съобщение

анкета