Старт на проекта „Изграждане на едно защитено жилище в село Крушари”

     На 25 октомври ще бъде даден старт на проекта „Изграждане на едно защитено жилище в село Крушари". Областният управител Недко Марчев ще бъде гост на официалното откриване на строителната площадка на обекта.
     Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013г. Изграждането на защитеното жилище е в изпълнение на националната стратегия за деинституционализация на децата, настанени в специализирани институции. Основна цел на реализацията му е предоставяне на адекватни грижи за младежи с умствена изостаналост, създаване на среда, максимално близка до семейната, разширяване на съществуващата социална инфраструктура чрез предоставяне на нови резидентни услуги.
     По проекта е предвидено да се построи, обзаведе и оборудва защитеното жилище в Крушари. Сградата ще се издигне върху парцел - общинска собственост, като общо застроената площ ще бъде 297 кв. м., а общата площ на терена е 1914 кв. м. Жилището ще има четири спални с тераси, санитарни възли, кухня с трапезария, всекидневна, складови помещения, стая за персонала. В дворното място от 1914 кв.м. ще се оформят зони за отдих, спортна площадка, зеленчукова и овощна градина.
     В защитеното жилище в добруджанското селище ще бъдат настанени осем младежи, пет от които в момента обитават Дома за деца с умствена изостаналост в Крушари. Подборът на младежите е направен от експерти и специалисти в рамките на проект „Детство за всички".
Стойността на строителните дейности /които трябва да бъдат изпълнени в рамките на 4 месеца/ е 229 932 лв. Изпълнител по договора за СМР е добричката фирма „Прогрес 99" - ООД.
Актуално

съобщение

анкета