В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Регионални програми за заетост ще обсъди областната комисия

     На 29.10.2013 г. под председателството на заместник областния управител Исмет Абил ще се проведе работно заседание на Областната комисия по заетост, на което ще се разгледат постъпилите предложения, свързани с разработването на регионални програми за заетост и обучение.

     Регионалните програми се разработват ежегодно, те са действен инструмент на политиката на пазара на труда, посредством който местните организации и общности могат да преодолеят специфични проблеми на пазара на труда, като повишат предлагането на работни места и заетостта в региона и обучат безработни лица. Одобрените от Областната комисия проекти ще бъдат включени за финансиране в Националния план за действие по заетостта през 2014 г., който има за цел да осигури устойчивост и ускорение на започналия ръст на заетостта.
Актуално

съобщение

анкета