Проведе се съвещание за зимната подготовка на областта

     В изпълнение на чл. 64, ал. 1 т. 6 от Закона за защита при бедствия на 29.10.2013 г. от 10.00 часа в Областна администрация се проведе съвещание с кметовете на общини и ръководителите на дружества и ведомства, имащи отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2013-2014 год.

     Участниците в съвещанието докладваха за готовността на структурите, които ръководят, като според изготвените им доклади стана ясно, че са актуализирани общинските планове и са проведени заседанията на щабовете, изготвени са списъците на машините, предвидените мероприятия се изпълняват в срок, върви процедура по подписването на договори с фирмата-изпълнител. Пет от общините в областта вече са сключили договори с фирми за снегопочистване и поддържане на пътната мрежа, а процедурата предстои да приключи в общините Добричка, Каварна и Крушари.
     След продведената дискусия, Областният щаб се обедини около заключението, че е на лице изпълнението на редица мерки и са предприети необходимите действия с оглед намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите в област Добрич през предстоящия зимен сезон. Акцент бе поставен върху необходимостта от добра координация между институциите и безпроблемното снабдяване на отдалечените населени места с продукти от първа необходимост.
Актуално

съобщение

анкета