Областна комисия провери снегопочистващата техника

prev next

     В изпълнение на Заповед на Областния управител Недко Марчев, междуведомствена комисия извърши проверка на наличността и техническото състояние на собствената и предоставена снегопочистваща техника на фирмите, извършващи дейностите по зимното поддържане на Републиканската и общинските пътни мрежи, разположени на територията на областта.
     В доклад до Областния управител, комисията председателствана от заместник областния управител Даниел Йорданов, обобщава резултатите от двудневната проверка. Наред с техническия преглед, са проведени разговори с хората, които работят с машините и създават организацията. В резултат на комплексните действия, проверяващите посочват, че техниката за поддържане на пътната мрежа е достатъчна и е изправна. Оборудвана е с необходимия инвентар; сключени са договори между общините и снегопочистващи фирми /с изключение на общините Добричка, Каварна и Крушари/.
     Отново и тази година е изведена констатацията за недостига на водачи. В предписанията е обърнато внимание, че така се нарушава изискването за непрекъсваемост на работния процес.

     Снимките са от Опорен пункт с. Крушари.
Актуално

съобщение

анкета