Комисията по заетост одобри предложенията за регионални програми

prev next

     На заседание на Областната комисия по заетост, председателствана от заместник областния управител Исмет Абил, бяха одобрени всички постъпили предложения за регионални програми. Те ще бъдат представени в МТСП за включването им в Националния план за действие по заетостта - 2014 г.

     В определения срок, в Областна администрация бяха получени идейни предложения от общините Балчик, Генерал Тошево, Тервел и Шабла. В четирите програми се предвижда да бъдат включени общо 300 безработни лица, на които ще се осигури заетост до 9 месеца. От тях в квалификационно обучение ще вземат участие 30 безработни лица. За реализацията на предложенията за регионални програми са необходими 1 195 043 лв., от които от Държавния бюджет 1 166 613 лв. Ето предложенията по общини:

1. Регионална програма за заетост, разработена от Община Балчик, предвижда 30 безработни над 50 годишна възраст и неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица, да преминат обучение по професия "работник в озеленяването", специалност "озеленяване и цветарство".
2. Регионална програма за заетост, разработена от Община Генерал Тошево, предлага заетост за 9 месеца на 120 безработни лица, които са младежи до 29 г. или безработни над 50-годишна възраст.
3. Регионална програма за заетост, разработена от Община Тервел, ще осигури заетост за 9 месеца на 120 безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 24 г., включително и безработни лица над 50 годишна възраст.
4. Регионална програма за заетост, разработена от Община Шабла, предвижда заетост за 9 месеца през 2014 г. на 30 безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 24 г. включително и безработни лица над 50 годишна възраст.
Актуално

съобщение

анкета